algemene voorwaarden

welkom bij eezzie!

Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden bepalen wat de wettelijk bindende voorwaarden zijn bij het gebruik van onze website www.eezzie.nl en de diensten en producten die via onze website worden aangeboden. Mocht jij contact met ons willen opnemen, dan kun je ons een mailtje sturen. Ons mailadres is info@eezzie.nl Onze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd, daarvan zullen wij je natuurlijk op de hoogte stellen.

wie zijn wij?

Eezzie is een eenmanszaak opgericht door Bianca Heijens, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer: 74094300

Eezzie is gevestigd op De Visserstraat 1a, 1964SR te Heemskerk. Het BTW-nummer is: NL002128526B63. Het bankrekeningnummer is: NL77 KNAB 0258 6987 80

wat doen wij?

Waar jij erzelf geen tijd, zin of discipline voor hebt, helpt Eezzie je! Tegenwoordig hebben we het vaak druk, maar willen we wel gezond en lekker eten. Al mag dit niet te veel tijd kosten. Dat doen we onder meer door via onze online platforms (website, social media etc) gezonde producten zoals ontbijt, lunch en tussendoortjes te verkopen en leveren aan consumenten (hierna; “klanten”) Bij Eezzie kun je gezonde ontbijtjes, lunch en tussendoortjes bestellen.

website

Het gebruik van onze website en dienstverlening is beperkt tot hetgeen dat is bepaald op de website en in deze algemene voorwaarden.

Het kan voorkomen dat sommige diensten, bijvoorbeeld acties, die worden aangeboden via onze website of via andere kanalen, gebruik maken van aanvullende bepalingen en voorwaarden die door ons op dat moment op een logische plek op de website of in een ander kanaal gepubliceerd worden. Bij het gebruik van dergelijke diensten ga je ook akkoord met de daarvoor geldende aanvullende bepalingen en voorwaarden.

De prijzen van onze producten zijn inclusief BTW. en exclusief bezorgkosten, tenzij anders is vermeld. De prijzen die op de website vermeld staan zijn de prijzen die gelden, tenzij er duidelijk sprake is van een fout. Prijzen kunnen op elk moment veranderen, maar veranderingen zullen geen invloed hebben op de bestellingen die je al hebt geplaatst.

Hoewel wij ons best doen om alle content op de website accuraat en up-to-date te houden, kunnen wij niet garanderen dat dit ook altijd het geval is.

bestellen

Je kunt losse Eezzie producten bestellen of als weekpakket.

Een bestelling bestaat uit één of meer pakketten met producten.

Als een order van losse producten een totale waarde van €35,- (excl. verzendkosten) of meer is, dan vervallen de verzendkosten.

Bij een weekpakket geven wij 10% korting op het pakket.

Als je een weekpakket bestelt en nog losse producten toevoegt, dan vervallen pas de verzendkosten als de totale waarde van losse producten samen met de totale waarde van het weekpakket boven de € 60,- uit komt. (excl. verzendkosten)

Als jij een bestelling plaatst bij Eezzie, kunnen wij je gegevens gebruiken om je nieuwe vervolgaanbiedingen te kunnen doen. Wij gebruiken je gegevens dus incidenteel voor het doen van gepersonaliseerde aanbiedingen.

betalen

Je kunt betalen met iDeal.

Je betaalt per bestelling.

Als wij het bedrag niet kunnen afschrijven, sturen wij je per e-mail een herinnering. Als de betaling dan niet binnen 24 uur is ontvangen, moeten wij de bestelling helaas annuleren.

bezorgen

Wij streven ernaar de producten altijd te verzenden uiterlijk 7 dagen na het plaatsen van de bestelling. Als jij een bestelling doet dinsdag vóór 23:59 uur verpakken en versturen wij de bestelling nog diezelfde week. In 95% van de gevallen heb je de bestelling binnen 7 dagen in huis. Als jij een bestelling doet dinsdag na 23:59 uur, wordt de bestelling de eerstvolgende werkweek verzonden. Dan kan het zo zijn dat de bestelling uiterlijk zaterdag van de eerstvolgende werkweek in huis is.

Wij verzenden je bestelling altijd met pakketpost of brievenbuspost. Zorg ervoor dat als je een pakket besteld hebt, je op de afgesproken bezorg dag thuis bent. Is dit niet het geval? Zorg er dan voor dat buren je pakket aan kunnen nemen, of haal het pakket diezelfde dag op bij een afhaalpunt. Dit ivm de versheid van de producten. 

Je bestelling wordt bezorgd op het door jou opgegeven adres. Dit bezorgadres kan afwijken van je huisadres.

Zodra je bestelling definitief geplaatst is op de website, is het niet meer mogelijk om je bezorgadres voor die bestelling aan te passen.

Eezzie spant zich in om de geplaatste bestelling op het afgesproken bezorgmoment af te leveren. Het kan echter voorkomen dat dit door omstandigheden niet lukt. In dat geval zal zo snel mogelijk aan de klant worden gecommuniceerd dat de bestelling niet op het afgesproken bezorgmoment kan worden bezorgd.

Bestellingen worden alleen bezorgd in Nederland.

Ook bieden wij de mogelijkheid om je bestelling af te halen, dan vervallen de verzendkosten. Afhalen kan op het adres die vermeld staat op onze contact pagina. Dit kan iedere woensdag tussen 18:00-19:00 uur. Als je dinsdag vóór 23:59 uur bestelt, kun je jouw bestelling nog diezelfde week op woensdag tussen 18:00-19:00 uur afhalen. Als je dinsdag na 23:59 uur bestelt, kun je jouw bestelling de week erna op woensdag tussen 18:00-19:00 uur afhalen. 

Het staat Eezzie vrij om een bestelling te weigeren of te annuleren.

Eezzie kan de mogelijkheid (gaan) bieden om via andere kanalen te bestellen, bijvoorbeeld via Facebook of Instagram. In dat geval gelden vanzelfsprekend ook de algemene voorwaarden.

verzendprijzen

Voor het versturen van de producten hanteren wij 2 verzendprijzen, € 4,95 bij “kleine” bestellingen en € 6,90 voor reguliere en grote bestellingen.

Als je je bestelling afhaalt, dan vervallen de verzendkosten. Dit kan iedere woensdag tussen 18:00-19:00 uur. Afhalen kan op het adres die vermeld staat op onze contact pagina.

account

Om te bestellen, wordt een account aangemaakt. Wij hebben daarvoor ten minste van je nodig: je naam, adres inclusief postcode, eventueel alternatief bezorgadres inclusief postcode, telefoonnummer en woonplaats. Door te bestellen geef je toestemming dat deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van je account en in het kader van de bezorging en afrekening van je producten.

Om een account aan te maken en gebruik te maken van de diensten van Eezzie moet je ten minste 18 jaar oud zijn.

Jij staat er tegenover Eezzie voor in dat de door jou verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Eventuele wijzigingen dien je voorafgaand aan je bestelling aan ons door te geven.

Het staat Eezzie te allen tijde vrij om het aanmaken van een account naar eigen inzicht te weigeren en/of een account te beëindigen dan wel de toegang tot de account te ontzeggen zonder opgaaf van redenen. Een beëindiging van een account wordt door ons per mail aan je kenbaar gemaakt.

Bij het aanmaken van een account kun jij een wachtwoord kiezen, zodat je de volgende keer sneller kunt bestellen en zodat je kunt inloggen op je account op de website. Let op dat je dit wachtwoord niet deelt met anderen.

Eezzie heeft het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord uit te schakelen, bijvoorbeeld omdat jij dit hebt aangevraagd of omdat wij hiertoe hebben besloten.

Wij beschermen je persoonlijke gegevens goed; zie ook Privacy-en cookiebeleid op onze website.

intellectuele eigendom 

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website en onze dienstverlening berusten uitsluitend bij Eezzie en/of onze licentiegevers.

Het is niet toegestaan om gebruik te maken van (gedeeltes van) beelden, teksten en andere content die op de website wordt of is gebruikt. 

Eezzie heeft het recht om ingezonden bijdragen zoals reviews te gebruiken voor haar huidige en toekomstige activiteiten. Voor zover op deze bijdragen intellectuele eigendomsrechten rusten, draag je deze onvoorwaardelijk en kosteloos aan Eezzie over. Voor zover mogelijk doe jij daarbij tevens afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten. Jij staat er tegenover Eezzie voor in dat je het recht hebt om de ingezonden bijdragen ter beschikking te stellen en de rechten daarop zoals hierboven beschreven over te dragen.

Eezzie heeft het recht om je bijdrage naar eigen inzicht op de website te plaatsen en/of te verwijderen, al dan niet onder vermelding van de door de gebruiker opgegeven (gebruikers-)naam, dit wordt altijd duidelijk van tevoren vermeld.

aansprakelijkheid 

Eezzie besteedt de uiterste zorg aan haar producten en deze voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedselhygiëne.

Eezzie kan echter niet garanderen dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. Eezzie behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de af te leveren producten.

garantie

Eezzie geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.

Eezzie geeft een vers garantie; De producten worden heerlijk vers gebakken! Na het bereiden en het afkoelen, worden ze direct vacuümverpakt. Wij streven ernaar om de producten daarna z.s.m. te versturen.

Eezzie heeft een natuurlijke producten garantie; de producten worden gemaakt van natuurlijke ingrediënten.

Eezzie heeft een geen geraffineerde suikers garantie; de producten bevatten geen geraffineerde suikers.

klachten

Eventuele klachten dien je meteen dan wel binnen redelijke termijn na bezorging te melden via het contactformulier, of stuur ons een mail naar info@eezzie.nl onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.

Eezzie is ten aanzien van jouzelf of derden niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade (inclusief verlies van winst) door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of verwijtbare grove schuld van Eezzie en/of haar bestuurder(s).

Eezzie is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht. Eezzie heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling door middel van een mailbericht of telefonisch te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van jou aansprakelijk te worden gesteld.

Jij bent zelfverantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening (daaronderhet gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij Eezzie daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld. Eezzie kan geen rekening houden met specifieke voedselallergieën en intoleranties, anders dan die reeds vermeld staan bij onze producten. Eezzie kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen bij jouzelf of derden

Je vrijwaart Eezzie voor welke claim dan ook van jezelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.

algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben wij te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.

In het geval een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.

Op deze algemene voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. 

In het geval dat Eezzie wordt overgedragen, hebben wij het recht om alle onderdelen van de website, als ook alle rechten die voortvloeien uit gesloten overeenkomsten, inbegrepen maar niet uitsluitend eventuele bijdragen van gebruikers, en alle accounts, mede over te dragen.